Agenda

Op maandag 25 mei is de school gesloten in verband met Pinksteren.

Binnenkort gaan de groepen 1 tot en met 6 weer op schoolreisje. Houd u de nieuwsbrieven en de mail hierover goed in de gaten?

Belangrijk

E-mailadres
Wilt u ervoor zorgen dat de school uw goede e-mailadres heeft. Een wijziging kunt u doorgeven via infobeatrix@fluenta.nl 

De school werkt samen met ouders en team aan Ouderbetrokkenheid 3.0; dit wordt beschreven in het Ouderplan van de school.

Handige informatie