Belangrijk

Ouderavond
De eerste algemene ouderavond vindt plaats op maandag 21 september a.s.
Op alle ouders wordt gerekend, u bent van harte welkom!

E-mailadres
Wilt u ervoor zorgen dat de school uw goede e-mailadres heeft. Een wijziging kunt u doorgeven via infobeatrix@fluenta.nl 

De school werkt samen met ouders en team aan Ouderbetrokkenheid 3.0; dit wordt beschreven in het Ouderplan van de school.

Vanaf 1 januari 2016 werkt locatie Wijkersloot met een continurooster.

Handige informatie