Belangrijk

E-mailadres

Wilt u ervoor zorgen dat de school uw goede e-mailadres heeft. Een wijziging kunt u doorgeven via infobeatrix@fluenta.nl 

Ouderbetrokkenheid

De school werkt samen met ouders en team aan Ouderbetrokkenheid 3.0; dit wordt beschreven in het Ouderplan van de school. Onder het tabje 'Voor ouders' vindt u het complete Ouderplan.

Continurooster
Vanaf 1 januari 2016 werkt locatie Wijkersloot met een continurooster.

Handige informatie